Samplonius Consultancy heeft deelgenomen aan de realisatie van dit pilotproject in Zuid West Friesland.

Voor dit project is geen website beschikbaar maar onderstaande artikelen geven een goede weergave van het resultaat.

Haag en boomsingel verzoenen paard en landschap

Pimp je erf Leeuwarder Courant 2008Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.